Potřebujete poradit - vlevo
Potřebujete poradit s Vaší objednávkou?

Kontaktujte našeho technika
Po–Pá od 8:00 do 16:30 hod.

Petr
Světlík
+420 725 014 055
info@bagno.cz

 

Nenašli jste u nás co hledáte?

Poptejte nás na Vaše zboží

Poptávky
na Bagno.CZ

 

Osobní odběr

Zboží z objednávky si můžete vyzvednout osobně.

Výdej v Praze

Výdej v Brně

 

Přeprava objednávky

Přepravíme vaše zboží až domů. Výhodná balíková i paletová přeprava.

Doprava na paletách na Bagno.CZ
Informace
o platbách a přepravách

 

 

 

Bagno.CZ a splátky Cofidis - iPlatba

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

 

Člen APEK

 

Bagno.CZ a recenze na Heureka.CZ

Ochrana osobních údajů

obchodní společnosti Aboro s.r.o.,
se sídlem společnosti Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 24684279, DIČ: CZ24684279,
zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 8501 u rejstříkového soudu v Praze dne 12.6.2010

 

  1. Základní ustanovení
  2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  4. Doba uchovávání údajů
  5. Příjemci osobních údajů
  6. Práva subjektu údajů
  7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  8. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zprcováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je společnost Aboro s.r.o, identifikační číslo: 24684279, se sídlem společnosti Dětská 2459/1, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 8501 u rejstříkového soudu v Praze dne 12.6.2010 (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující:

1.2.1. adresa pro doručování: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 Horní Počernice

1.2.2. adresa elektronické pošty: info@bagno.cz

1.2.3. telefon: 725 014 055

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

^ Nahoru

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

^ Nahoru

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů či dotazníky spokojenosti) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

3.2.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.2.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších přímých marketingových aktivit,

3.2.3. vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3.3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

^ Nahoru

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dotazníků a vyhodnocování zpětné vazby, nejdéle 5 let.

4.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

^ Nahoru

5. Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

5.1.1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

5.1.3. zajišťující přímé marketingové služby,

5.1.4. pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

^ Nahoru

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce zvedený v čl.III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 ^ Nahoru

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

^ Nahoru

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.bagno.cz.

^ Nahoru

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.května 2018.
 
Znění Obchodních podmínek.
Ustanovení Reklamačního řádu.
Sdělení o Poučení o odstoupení od smlouvy.
Prohlášení o Copyrightu a Odpovědnosti.
 

 
TOPlist